Aktualności

26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 770/2005

z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii KOMISJA WSPÓLNOT […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 769/2005

z dnia 20 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. 78, poz. 688) Na podstawie art. 24g […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. […]