Aktualności

26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 808/2005

z dnia 26 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 807/2005

z dnia 26 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 818/2005

z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 811/2005

z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę […]