Aktualności

26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 83, poz. 720) Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 818/2005

z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 811/2005

z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 83, poz. 720) Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia […]