Aktualności

26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 96, poz. 809) Na podstawie art. […]
26 października, 2018

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908) 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze […]
26 października, 2018

USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 90, poz. 757) Art. 1. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2073/2004

z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. […]