Aktualności

26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (Dz. U. Nr 110, poz. 930) Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 2 ustawy z […]
26 października, 2018

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą 1) Dział I   Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady administrowania obrotem towarami z zagranicą oraz, w zakresie uzupełniającym przepisy […]
26 października, 2018

Informacja dotycząca stanu prawnego – w zakresie prawa celnego, obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r.

Informacja dotycząca stanu prawnego – w zakresie prawa celnego, obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r. Od dnia akcesji Polska będzie stosowała w sposób bezpośredni postanowienia […]
25 października, 2018

maja 2005 r. weszły w życie:

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA […]